اخبار مهم

13

1398/3
شماره حساب واریز شهریه

جهت رفع برخی مشکلات، شماره حساب جدید بانک ملی اعلام شد.

12

1398/3
زمان شروع و پایان ترم

زمان شروع ترم از تاریخ 98/4/22 خواهد بود

8

1398/3
شروع ثبت نام ترم تابستان

زمان ثبت نام ترم تابستان شروع گردید

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی پژوهشی یونیک