اخبار مهم

16

1397/4
برنامه کلاسی ترم تابستان

برنامه کلاسی نرم تابستان اعلام گردید.

16

1397/4
شماره حساب جدید واریز شهریه

جهت رفع برخی مشکلات، شماره حساب جدید بانک ملی اعلام شد.

30

1397/3
زمان شروع و پایان ترم

زمان شروع ترم از تاریخ 97/4/17 خواهد بود

18

1397/3
شروع ثبت نام ترم تابستان

زمان ثبت نام ترم تابستان شروع گردید

20

1397/03
شماره حساب واریز شهریه ترم تابستان

شماره حساب واریز شهریه ترم تابستان

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی پژوهشی یونیک